Ferran Adelantado i Freixer

Associate Professor at UOC

Adjunct Associate Professor at UB

Researcher at Wireless Networks Research Lab (WiNe)

Academic Papers

Conferences

[AC-04] J. Conesa, J. Cobars, E. Santamaria and F. Adelantado, "Reconeixement de la innovació com a pràctica de gestió del coneixement en un facultat politècnica: Una experiencia des de la Universitat Oberta de Catalunya", International Conference on University Teaching and Innovation (CIDUI 2021). Accepted.

[AC-03] J. Conesa, J. Cobars, E. Santamaria, F. Adelantado and C. Perez-Sola, "Data Analytics of Innovation Projects in STEM Academic Department in an Online University: Learning from Innovation History", International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2020), Nov. 9-10, 2020.

[AC-02] J. Conesa, J. Cobars, E. Santamaria and F. Adelantado, "Innovation in STEM Teaching in a Virtual University: A Visual History Through Analytics of Internal Recognition Process Related Data over Time", International Technology, Education and Development Conference (INTED 2020), Valencia, Spain, March. 2-4, 2020.

[AC-01] E. Santamaria, J. Moran, F. Adelantado, G. Cobo and D. Garca, "Herramientas para la gestion del proceso de aprendizaje en un entorno virtual", Conferencia conjunta Iberoamericana (CcITA 2009), Mérida, México, Jul. 6-10, 2009.