Ferran Adelantado i Freixer

Associate Professor at UOC

Adjunct Associate Professor at UB

Researcher at Wireless Networks Research Lab (WiNe)

Academic Experience - Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Coordinator

[S-01] Protocols i Aplicacions Internet (Internet Applications and Protocols): Spring 2008

[S-02] Comunicacions sense fils (Wireless Communications): Spring 2008

[S-03] Xarxes i Serveis (Networks and Services): From Spring 2008 to present (Spring & Fall)

[S-04] Sistemes Telemàtics (Telematic Systems): From Spring 2008 to Spring 2013 (Spring & Fall)

[S-05] Xarxes Obertes (Open Networks): From Fall 2010 to Fall 2013 (only Fall)

[S-06] Utilitats i eines de programari lliure (Open Software Tools and Utilities): Fall 2010

Designer & Coordinator

[S-07] Comunicacions mòbils (Mobile Communications): From Spring 2012 to present (Spring & Fall)

[S-08] Planicació de Xarxes de Telecomunicació (Telecommunications Networks Planning): Spring 2012, Spring 2013, From Fall 2015 to present (only Fall)

[S-09] Xarxes de Distribució i Radiodifusió (Distribution and Broadcasting Networks): From Spring 2013 to present (only Spring)

[S-10] Xarxes de Fibra òptica (Fiber Optics Networks): From Fall 2012 to Fall 2013 (only Fall)

Designer & Lecturer

[S-11] Control i Gestió de Xarxes (Network Control & Management): Fall 2013 & Spring 2014

BSc Theses Supervisor

[S-12] Integració d'eines de simulació de xarxes en entorns virtuals (Integration of Network simulation Tools in Virtual Environments): From Spring 2009 to Spring 2010 (in Spring & Fall)

[S-13] Gestió de Recursos Radio en Xarxes Cognitives sense Fils (Radio Resources Management in Cognitive Wireless Networks): Fall 2015

[S-14] Xarxes sense Fils (Wireless Networks): From Spring 2016 to present